תשלום שעות נוספות באופן גלובלי

תשלום שעות נוספות באופן גלובלי   עו"ד עינב כהן בסעיף 5 לחוק הגנת השכר נקבע איסור לכלול בשכר העבודה תשלום בעד שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה. משמע, אם נקבע לעובד שכר הכולל את התשלומים הללו או חלקם, יראו אותו כשכרו הרגיל בלבד, והעובד יהיה זכאי לרכיבים האמורים […]

חופשה שנתית – סקירה מקצועית

חופשה שנתית – סקירה מקצועית עו"ד דנה להב מבוא זכותו של עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה, והיא מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "החוק"). סעיף 6 לחוק קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה. עם זאת, החוק […]

מייצגים רשאים במערכת שע"מ לבצע פריסה של עד 3 תשלומים לדוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד

רשות המסים בישראל מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט על מתן אפשרות למייצגים לבצע פריסה של עד 3 תשלומים לדוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד, באופן מקוון, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וללא צורך באישור מראש או הגעה פיזית למשרד מע"מ האזורי 13.7.2021 לראשונה מייצגים יוכלו לפרוס באופן מקוון את התשלום התקופתי למע"מ עבור לקוחותיהם מנהל רשות […]

פטור מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה

פטור מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה תקרת הפטור מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה 1/1/2021 בעבור דו"ח לשנת תקרת הפטור מהגשת דוח מקוון בש"ח הכנסה ליחיד הכנסת בן זוג של יחיד הכנסה לזוג 2020 81,240 81,240 162,480 2019 81,730 81,730 163,450 2018 81,480 81,480 162,960 2017 80,510 80,510 161,030 2016 80,270 80,270 160,550 2015 80,520 80,520 […]