פטור מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה תקרת הפטור מהגשת דיווח מקוון למס הכנסה 1/1/2021
בעבור דו"ח לשנת תקרת הפטור מהגשת דוח מקוון בש"ח
הכנסה ליחיד הכנסת בן זוג של יחיד הכנסה לזוג
2020 81,240 81,240 162,480
2019 81,730 81,730 163,450
2018 81,480 81,480 162,960
2017 80,510 80,510 161,030
2016 80,270 80,270 160,550
2015 80,520 80,520 161,030
2014 81,250 81,250 162,490
2013 81,330 81,330 162,650
2012 79,800 79,800 159,600
2011 78,670 78,670 157,330
2010 76,710 76,710 153,420
2009 75,000 75,000 150,000
  על פי התקנות פטורים מהגשת דו"ח עצמאי מקוון למס הכנסה גם יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה
 
אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.         טוויג בנימין יגודה שטיין, רואי חשבון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.